1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu daars.pl jest firma DAARS S.C., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem 62-002 Suchy Las, ul. Plac Nowy Rynek 7 i identyfikującą się numerem NIP 9721290843 będący Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

2. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki Administrator przetwarza dane osobowe. W niniejszej Polityce Prywatności pojęcie „dane osobowe” oznacza informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień i wykonania zawieranych umów sprzedaży, wysyłki zamówionego towaru, możliwości finansowania zakupu przez firmy zewnętrzne, a także - w przypadku Klientów rejestrujących się w Sklepie internetowym – w celu zakładania i obsługi kont. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu komunikacji z Klientem lub innym użytkownikiem (np. w sytuacji złożenia reklamacji, nadsyłanych zapytań itp.).

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie internetowym gromadzone są następujące dane: adres e-mail,imię i nazwisko, hasło. Ze względu na właściwość świadczonych usług, Klient może ponadto do swojego konta dobrowolnie wprowadzić następujące dane: firma, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu, numer NIP, dodatkowe informacje, alias. Ponadto, serwis Sklepu internetowego automatycznie gromadzi adres IP komputerów osób korzystających ze Sklepu internetowego.

5. Dane Klientów nie są publicznie udostępniane na stronie Sklepu internetowego. Osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych, oraz odpowiedzialnością za ich nie przestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.

Dane osobowe Klientów są przechowywane oraz przetwarzane przez Sprzedającego w celu:
-świadczenia usługi konta w Sklepie internetowym;
-realizacji zamówienia;
-dostarczenia przesyłki;
-kontaktu z Klientem;
-płatności;
-finansowania zakupu przez firmy zewnętrzne. 

6. Dane osobowe Klientów mogą być także przetwarzane przez Sprzedawcę w celach marketingowych, za ich odrębną zgodą, w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego (Newsletter). Zgoda na uczestnictwo w Newsletterze może być w każdej chwili anulowana poprzez wysłanie wiadomości e-mail z wolą o usunięciu z bazy mailingowej na adres [email protected].

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. ). Dane osobowe przetwarzane są przez okres konieczny do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Klientem, a w przypadku przetwarzania danych na cele świadczenia usługi konta w Sklepie internetowym - przez okres prowadzenia konta na rzecz Klienta, aż do momentu likwidacji konta na żądanie Klienta.

7. Klienci, których dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego, mają prawo do:
- dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- przenoszenia danych osobowych;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniosek należy kierować na adres siedziby Sprzedającego lub na adres mailowy: [email protected]
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Sprzedający nie udostępnia danych osobowych Klientów sklepu internetowego bez ich uprzedniej zgody podmiotom trzecim. Dane osobowe Klientów mogą być jednak udostępniane podmiotom świadczącym usługi powiązane z transakcją sprzedaży Towaru, w celu wykonania tych usług: w przypadku zakupu przez Klienta w Sklepie internetowym Towaru z opcją dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia dane osobowe Klienta, niezbędne dla celów doręczenia przesyłki wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora; w przypadku zakupu przez Klienta w Sklepie internetowym Towaru z opcją płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta niezbędne dla celów realizacji płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym; w przypadku finansowania zakupu poprzez opcję leasingu lub rat, Administrator udostępnia dane osobowe zewnętrznej firmie zajmującej się finansowaniem płatności. Podmioty trzecie, które są Administratorowi potrzebne do realizacji umowy, a którym powierza dane osobowe, przestrzegają rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych.

9. Pliki Cookies (z ang. ciasteczka) to niewielkie informacje, składające się z szeregu liter i cyfr, wysyłane przez serwis Sklepu internetowego i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego Klient korzysta podczas przeglądania stron internetowych. W plikach tych znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy Sklepu internetowego (dalej jako „Pliki Cookies”).

10. Pliki Cookies umożliwiają m.in. zapamiętanie preferencji Klientów i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Administrator wykorzystuje Pliki Cookies w następujących celach:
- identyfikacji i oznaczenia Klientów, jako zalogowanych w Sklepie internetowym;
- zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
- zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
- oceny realnego zainteresowania Sklepem internetowym,
- lepszego poznania oczekiwań i preferencji Klientów,
- poznania sposobu, w jaki Klienci korzystają ze Sklepu internetowego,
- stałego udoskonalania serwisu Sklepu internetowego i dostosowywania go do potrzeb Klientów.

11. Dane osobowe gromadzone przy użyciu Plików Cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klientów, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania Towarów dodanych do koszyka w Sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

12. Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z Plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta, w tym może ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania Plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej. W przypadku najpopularniejszych przeglądarek:
- Internet Explorer – w menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje internetowe”, a następnie zakładkę „Prywatność”;
- Mozilla Firefox - w menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje”, a następnie zakładkę „Prywatność”;
- Opera - w menu (lewy górny róg strony startowej pod literą O) należy wybrać „Ustawienia”, a następnie zakładkę „Zarządzaj ciasteczkami”; można też wybrać „Wyczyść historię przeglądania” w celu skasowania już ustawionych Plików Cookie;
- Google Chrome - w menu (prawy górny róg strony startowej pod trzema kreseczkami) należy wybrać „Ustawienia”, a następnie zakładkę „Prywatność”;
- Apple Safari - w menu „Safari” należy wybrać „Preferencje”, a następnie zakładkę „Prywatność”.

13. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania Plików Cookies. Wyłączenie możliwości zapisywania Plików Cookies może ograniczyć lub wyłączyć funkcjonalność Sklepu Internetowego, w tym możliwość dokonywania zamówień w Sklepie internetowym.

14. Jeżeli Klient podejmuje decyzję o dalszym korzystaniu ze Sklepu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki, wyraża zgodę na zapisywanie Plików Cookies na urządzeniu końcowym, którego używa i wykorzystywanie ich przez Sprzedawcę.

15. Sprzedawca może przetwarzać również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

16. Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

We wszystkich kwestiach związany z ochroną danych osobowych należy się kontaktować z Administratorem pod nr telefonu 61 650 14 84 lub 883 636 393, lub przez wiadomość e-mail na adres [email protected]