Systemy Ostrzenia, Follow Focus

Systemy ostrzenia to narzędzia do precyzyjnego ustawiania ostrości i kontroli ogniskowej podczas produkcji. Zapewniają odpowiednie przełożenie obrotu, oznaczenie lub blokowanie punktów granicznych.