Systemy i nagłośnienie liniowe

Systemy liniowe to specyficzny rodzaj zestawów nagłośnieniowych, gdzie kolumny głośnikowe łączone są w grupy (grona lub klastry). Głównym zadaniem i przeznaczeniem takich systemów jest możliwie równe pokrycie dużej przestrzeni, jednolitym poziomem dźwięku.