Switche, Routery, Modemy, Access Pointy

Stworzenie kompletnego systemu sieciowego czy zwykła jej duplikacja wymaga wielu kompatybilnych komponentów.