Stagebox

Stagebox to urządzenie z wieloma wejściami i wyjściami sygnałowymi audio do których możemy podłączać mikrofony i sygnały liniowe, a następnie przesyłać je łatwo do miksera za pomocą jednego przewodu na znaczne odległości. Redukujemy tym samym ilość potrzebnego okablowania, umożliwiamy zwiększenie dystansu między sceną, a realizatorem i jednocześnie zwiększamy bezpieczeństwo w trakcie wydarzeń.