Mikrofony pomiarowe

Mikrofony pomiarowe to precyzyjne instrumenty akustyczne do wykonywania pomiarów rozchodzenia się dźwięków w przestrzeni i pozwalające na adaptację akustyczną pomieszczenia.