Kto może wnioskować o dofinansowanie w 2024 roku?

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019,
 • szkoły ponadpodstawowe,
 • szkoły kształcące uczniów niewidomych,
 • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • szkoły, które nie skorzystały z programu w latach 2020-2023.

Program obejmuje zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz, pod warunkiem że:

 • każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może ubiegać się o wsparcie finansowe do wysokości 14 tys. zł,
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może ubiegać się o wsparcie finansowe do wysokości 35 tys. zł,
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może ubiegać się o wsparcie finansowe do wysokości 35 tys. zł,
 • każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup specjalistycznej drukarki do wysokości 100 tys. zł.

Dofinansowanie

20 sierpnia 2021 roku Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Jej celem było doprecyzowanie i wyjaśnienie regulacji zawartych w programie w odpowiedzi na uwagi i zapytania zgłaszane przez szkoły, organy prowadzące szkoły i wojewodów. Nowelizacja miała również na celu doposażenie szkół w sprzęt do realizacji kształcenia na odległość z powodu utrzymującego się zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Dofinansowanie może pokryć do 80% wartości całego zakupu, natomiast pozostałe 20% zapewnia organ prowadzący.

Wkład własny organu prowadzącego może obejmować:

 • wkład finansowy przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku,
 • wkład rzeczowy, taki jak sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Przedmioty i kwoty dofinansowania

Szkoły podstawowe:

 • Laptop ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.
 • Zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć zdalnych: laptop, dodatkowa kamera internetowa, zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub inny rodzaj tabletu do rysowania elementów graficznych.
 • Tablice interaktywne (z projektorem ultraogniskowym lub bez).
 • Projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowe.
 • Głośniki lub inne urządzenia do przekazu dźwięku.
 • Interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Szkoły podstawowe mogą otrzymać maksymalnie 14 tys. zł dofinansowania (80% kosztów), przy maksymalnej wartości projektu 17,5 tys. zł (14 tys. dofinansowania i 3,5 tys. wkładu własnego).

Szkoły ponadpodstawowe:

 • Laptop ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.
 • Zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć zdalnych: laptop, dodatkowa kamera internetowa, zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub inny rodzaj tabletu do rysowania elementów graficznych.
 • Tablice interaktywne (z projektorem ultraogniskowym lub bez).
 • Projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowe.
 • Głośniki lub inne urządzenia do przekazu dźwięku.
 • Interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.
 • Specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne wykorzystujące TIK, takie jak wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki.

Szkoły ponadpodstawowe mogą otrzymać maksymalnie 14 tys. zł dofinansowania (80% kosztów), przy maksymalnej wartości projektu 17,5 tys. zł (14 tys. dofinansowania i 3,5 tys. wkładu własnego).

Szkoły podstawowe kształcące uczniów niewidomych:

 • Laptop ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.
 • Zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć zdalnych: laptop, dodatkowa kamera internetowa, zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub inny rodzaj tabletu do rysowania elementów graficznych.
 • Pomoce dydaktyczne: notatniki brajlowskie, linijki brajlowskie lub inne urządzenia brajlowskie łączące funkcje notatnika i linijki brajlowskiej.
 • Komputer stacjonarny lub laptop dla uczniów niewidomych, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania powyższych pomocy dydaktycznych.
 • Szkoły podstawowe kształcące uczniów niewidomych mogą otrzymać maksymalnie 35 tys. zł dofinansowania (80% kosztów), przy maksymalnej wartości projektu 43,75 tys. zł (35 tys. dofinansowania i 8,75 tys. wkładu własnego).

Szkoły podstawowe kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 • Specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii wykorzystywanych w TIK.
 • Komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania.
 • Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii:

 - Psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (np. ADHD, ADD), z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami procesów uczenia się (dysleksja, dyskalkulia).

 - Procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, z autyzmem.

 - Dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (AAC), w szczególności z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami.

 - Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

 - Dla uczniów wymagających terapii logopedycznej lub psychologicznej z powodu problemów w edukacji szkolnej.

Szkoły podstawowe kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą otrzymać maksymalnie 35 tys. zł dofinansowania (80% kosztów), przy maksymalnej wartości projektu 43,75 tys. zł (35 tys. dofinansowania i 8,75 tys. wkładu własnego).

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących:

 • Drukarki brajlowskie.
 • Drukarki druku wypukłego.
 • Drukarki 3D.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania (80% kosztów), przy maksymalnej wartości projektu 125 tys. zł (100 tys. dofinansowania i 25 tys. wkładu własnego).

Harmonogram programu Aktywna tablica 2024

 • Termin składania wniosków przez szkoły do 15 maja 
 • Termin składania wniosków przez organy prowadzące szkoły do 30 maja
 • Kwalifikacja wniosków przez wojewodów do 30 czerwca
 • Termin przekazania środków finansowych organom prowadzącym szkoły do 31 sierpnia

Podziel się tym postem